Lepiej być stałym, czy zmiennym?


Biorąc kredyt konsumpcyjny lub hipoteczny jesteśœmy zainteresowani przede wszystkim wysokoœścią jego oprocentowania, bo chcemy wiedzieć jaką ratę co miesiąc będziemy odprowadzać do banku. Z punktu widzenia klienta równie ważna jest informacja, czy koszt jego kredytu obliczany jest na podstawie oprocentowania stałego, czy zmiennego. 


Zaletą pierwszego rozwiązania jest przewidywalnoœść, drugie niesie za sobą ryzyko. Ale jak to zwykle z ryzykiem bywa, kusi ono aktualnie opłacalnoœcią. Oprocentowanie stałe jak sama nazwa wskazuje jest niezmienne w całym okresie spłaty kredytu. Otrzymany na początku obowiązywania umowy kredytowej harmonogram spłat nie będzie więc ulegał żadnym zmianom. Z kolei wysokoœść oprocentowania zmiennego może się wahać w czasie trwania umowy w wyniku powstania okolicznoœści w niej przewidzianych. Oprocentowanie zmienne jest bowiem najczęœściej oparte o tzw. wskaŸźnik WIBOR, który mówi o cenie pieniądza na polskim rynku bankowym. Do niego doliczana jest marża banku i razem stanowią one o wysokoœci oprocentowania. Kiedy WIBOR spada, spada oprocentowanie kredytu. Ale kiedy rośœnie, wzrasta też wysokoœść oprocentowania, a co za tym idzie nasza rata. W jednym banku wskaźŸnik ten może być aktualizowany co miesiąc, w innym – co trzy miesiące lub co pół roku. Warunki, w których bank będzie aktualizować oprocentowanie kredytu powinny być szczegółowo okreœślone w umowie i warto je omówić z pracownikiem banku lub doradcą w firmie poœśrednictwa finansowego zanim ją podpiszemy. 

Biorąc kredyt gotówkowy wiele osób nawet nie zastanawia się, jaka jest różnica między zmiennym a stałym oprocentowaniem. Dla klientów najważniejsze jest to, by gotówka była dostępna najszybciej, a rata niska. Z punku widzenia kredytobiorcy bezpieczniejsze jest oprocentowanie stałe, gdyż niezależnie od wahań na rynku oraz zmian stóp procentowych raty ich pozostają niezmienne. Dla banku sytuacja jest dokładnie odwrotna. Dlatego teraz, gdy stopy procentowe są na rekordowo niskim poziomie, stałe oprocentowanie należy do rzadkoœci. Najczęśœciej banki oferują je tym klientom, którzy biorą kredyt gotówkowy na krótki czas. W niektórych bankach będzie to jedynie dwanaœście miesięcy, ale można znaleźŸć oferty do czterdziestu oœśmiu miesięcy. Biorąc jednak pod uwagę, że w Polsce œśredni czas spłacania kredytów konsumpcyjnych mieśœci się w przedziale 48-60 miesięcy, najczęœściej klienci są zmuszeni zgodzić się na oprocentowanie zmienne. 

Zaciągając pożyczkę należy pamiętać, że bank podaje oprocentowanie w skali roku. Nominalnie nie może być ono wyższe niż czterokrotnoœć stopy lombardowej ustalanej przez NBP, czyli obecnie nie więcej niż 10 proc. Jeżeli więc Rada Polityki Pieniężnej hipotetycznie zdecydowałaby się podnieœść stopy procentowe na przykład o 0,5 proc., to oprocentowanie kredytów gotówkowych mogłoby wzrosnąć maksymalnie o 2 proc. Z drugiej jednak strony, oprocentowanie zmienne może oznaczać korzyœci w postaci niższych kosztów kredytu, gdy Rada Polityki Pieniężnej decyduje się obniżyć stopy procentowe. Czy także w przypadku kredytów hipotecznych banki oferują swoim klientom oprocentowanie stałe? Te, które stosują taką praktykę można policzyć na palcach jednej ręki. Dodatkowo, jeœśli już mają takie produkty w swojej ofercie, podchodzą do oprocentowania stałego bardzo ostrożnie. Stała stopa oprocentowania kredytu dotyczy bowiem tylko okreśœlonego czasu, trwającego nie dłużej niż pięć, maksymalnie dziesięć lat. Obecnie żaden bank w Polsce nie zaoferuje klientowi stałego oprocentowania kredytu hipotecznego na cały okres kredytowania, na przykład 30 lat, bo byłoby to dla niego zbyt ryzykowne, a w rezultacie zapewne nieopłacalne. Z punktu widzenia klienta, myœląc obecnie o zaciągnięciu kredytu hipotecznego, warto rozważyć ofertę banku, który oferuje oprocentowanie stałe, chociażby przez krótki czas. Biorąc pod uwagę aktualnie niskie stopy procentowe, to po prostu opłacalne rozwiązanie. Jeżeli nawet Rada Polityki Pieniężnej podniesie je w najbliższych miesiącach, to klienci, którzy wybrali ten rodzaj naliczania odsetek z pewnoœcią będą zadowoleni, bo nie będą musieli się obawiać podniesienia raty kredytu. Z drugiej jednak strony przy tendencji spadkowej stawki referencyjnej, koszt obsługi takiego zobowiązania wzrasta w stosunku do kredytu opartego na oprocentowaniu zmiennym. Minusem oprocentowania stałego jest też fakt, że marże bankowe kredytów rozliczanych w ten sposób są zazwyczaj wyższe niż w przypadku pożyczek z oprocentowaniem zmiennym. Przeszkodą w popularyzacji tego typu rozwiązania jest także podejœście samych Polaków, którzy przyzwyczajeni do kolejnych spadków stóp procentowych w ostatnich kilkunastu miesiącach, są przekonani, że WIBOR w ciągu najbliższych kilku lat będzie raczej spadał, a nie wzrastał. W przypadku obsługi kredytu ze zmiennym oprocentowaniem pozwoli to kredytobiorcy zaoszczędzić czasowo na racie. Zanim więc podejmiemy decyzję o wyborze oferty, warto rozważyć wszystkie za i przeciw i skonsultować się z doradcą. Zawsze należy w pierwszej kolejnoœci ocenić osobistą skłonnośœć do ryzyka i kierować się swojšą indywidualną sytuacją, a nie tendencjami panującymi na rynku. 

Komentarze